καμπύλες ανάπτυξης ιδιωτικών ασθενών

Εισάγετε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού σας και θα έχετε πρόσβαση στις καμπύλες ανάπτυξής του, σύμφωνα με τα σωματομετρικά στοιχεία που καταχωρούμε κατά τις επισκέψεις σας στο ιατρείο.