καμπύλες ανάπτυξης: 0-18 χρόνια

Η υπηρεσία παρέχεται από την εφαρμογή Διαχείρισης Ιατρικών Φακέλων MedPlan©.

Ονοματεπώνυμο:
Ημ/νία γέννησης:
Φύλο:  
α/α Ηλικία (χρόνια) Ύψος (cm) Βάρος (kg) Περίμ. Κεφαλ. (cm)
Δ.Μ.Σ.
1
2