0123123123123123
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να κλείνετε ΠΑΝΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 2591023099
Για επείγοντα   6976382530

The study’s findings suggested that, on average, when offered more frequent feedings, healthy, full-term infants may overeat. The results provide support for responsive feeding as a strategy for preventing excess infant weight gain.

JAMA Pediatr. 2023;177(6):590-598. doi:10.1001/jamapediatrics.2023.0688