0123123123123123
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να κλείνετε ΠΑΝΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο 2591023099
Για επείγοντα   6976382530
Kids & smartphones

Kids & smartphones

“Is my kid ready for a smartphone”? Pediatricians have the opportunity and the responsibility to help parents teach their children how to safely navigate the digital world of smart devices. December 01, 2014 By Pat F Bass III, MD, MS, MPH “Mom/Dad, can I have a...